Als logopedist vertellen wij dagelijks hoe belangrijk het is om veel te lezen en voor te lezen. Dit is een een hele goede stimulans voor de spraak-taalontwikkeling. Alleen al het samen zijn en praten over het boek, vergroot de woordenschat en zinsontwikkeling. Bovendien is het gewoon gezellig!
De logopedisten van samenwerkingsverband LOGIS Midden IJssel in Deventer en omliggende dorpen ondersteunen dus van harte de actie “Geef een (prenten) boek cadeau”.